سنسور تشخیص نشت گاز Orvibo مدل HS1CG

بررسی سریع

  • سنسور هوشمند گازهای قابل احتراق Combustible Gas Sensor برای جلوگیری ازآتش سوزی به علت نشت گازهای قابل اشتعال استفاده میشود و نسبت به میزان گاز موجود در هوای محیط بوق اخطار به صدا در می آید.(هر چه میزان گاز بیشتر باشد صدا و میزان بوق اخطار بیشتر میشود)
  • سنسور گاز با برق شهری کار میکند و تحت شبکه زیگ بی میباشد(از طریق هاب هنگام اخطار به تلفن همراه نیز پیام میدهد) و در دمای منهای ده درجه تا مثبت پنجاه درجه و رطوبت تا 95% کار میکند.